Hà Nội khởi động dự án giao thông 790,829 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường Tiền Phong - Tự Lập, huyện Mê Linh (giai đoạn 1).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2023, sẽ đấu thầu Gói thầu số 04 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu phải đấu thầu rộng rãi (không bao gồm Gói thầu Kiểm toán). Quý II/2023 sẽ lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 05; Gói thầu số 07; Gói thầu số 06; Gói thầu số 08. Trong quý III/2023 lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán rà phá bom mìn; Gói thầu số 10 Rà phá bom mìn, vật nổ; Gói thầu số 11 Giám sát Gói thầu số 10.

Dự án có tổng mức đầu tư 790,829 tỷ đồng, thời gian thực hiện 3 năm.

Chuyên đề