(BĐT) - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình nhánh rẽ Tây Hồ Tây - mạch 2 với tổng mức đầu tư 156,507 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, thời gian tới, sẽ đấu thầu rộng rãi 5 gói thầu thuộc Dự án gồm: Gói thầu 05 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 1,719 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2021); Gói thầu 06 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 0,327 tỷ đồng, đấu thầu quý III/2021); Gói thầu 08 Tư vấn giám sát thi công (giá gói thầu 1,453 tỷ đồng, đấu thầu quý IV/2021); Gói thầu 9 Bảo hiểm công trình (giá gói thầu 0,3 tỷ đồng; đấu thầu quý IV/2021); Gói thầu 04 Xây dựng, cung cấp, lắp đặt tuyến cáp ngầm 110kV và mở rộng ngăn lộ Trạm 110kV (giá gói thầu 139,298 tỷ đồng; đấu thầu quý I/2022).