Hà Nội: Giảm trừ hơn 275 tỷ đồng ra khỏi đề nghị quyết toán dự án

(BĐT) - Theo nguồn tin từ UBND TP. Hà Nội, tổng số dự án hoàn thành phê duyệt quyết toán trên địa bàn Thành phố trong năm 2015 là 2.768 dự án, tăng 43 dự án so với năm trước. 
Hà Nội: Giảm trừ hơn 275 tỷ đồng ra khỏi đề nghị quyết toán dự án

Tổng số vốn đầu tư quyết toán là hơn 22.333 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách cấp Thành phố quản lý là 228 dự án (tăng 42 dự án so với năm 2014) với tổng số vốn được phê duyệt quyết toán là 10.505 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp quận, huyện, thị xã quản lý là 2.540 dự án với số vốn đầu tư được quyết toán là 11.827 tỷ đồng.

Đáng chú ý, qua thẩm tra phê duyệt quyết toán đã giảm trừ ra khỏi giá trị đề nghị quyết toán 275,787 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Thành phố quản lý là 33,17 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện, quận, thị xã quản lý là 242,617 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Hà Nội, vẫn còn nhiều dự án có giá trị đầu tư lớn đến nay chậm hoàn thành thực hiện quyết toán. Số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 7 - 24 tháng là 29 dự án với số vốn đã thanh toán hơn 2.000 tỷ đồng, số dự án chậm nộp báo cáo quyết toán trên 24 tháng là 34 dự án với số vốn đã thanh toán là trên 2.740 tỷ đồng.        

Chuyên đề