(BĐT) - UBND TP. Hà Nội thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với những gói thầu chỉ có 1 nhà thầu tham gia, xử lý nghiêm khắc chủ đầu tư và các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu đối với những gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng.
 
Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo quy định

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành chỉ tiêu đấu thầu qua mạng theo quy định

Đây là chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội trong văn bản gửi các đơn vị trên địa bàn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đấu thầu và thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ.

Theo đó, Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND Thành phố quyết liệt đẩy mạnh áp dụng đấu thầu qua mạng. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đối với việc không hoàn thành chỉ tiêu về đấu thầu qua mạng theo quy định…

Về việc công khai thông tin đấu thầu, Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động thông tin rộng rãi về những gói thầu đấu thầu qua mạng trên các phương tiện truyền thông, giúp các nhà thầu tiếp cận kịp thời thông tin để tham dự.

Đối với những gói thầu chưa áp dụng đấu thầu qua mạng, Thành phố đề nghị bên mời thầu đính kèm tệp tin (file) hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bản yêu cầu báo giá khi đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Cùng với đó, Thành phố tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chuyên sâu về đấu thầu, tập trung kiểm tra các gói thầu quy mô lớn, phức tạp và các gói thầu có nhiều kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, các gói thầu thực hiện chỉ định thầu, dự án chỉ định nhà đầu tư.