Hà Nội: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 23,5% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản bản đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài gửi các đơn vị. Theo đó, dến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn TP. Hà Nội đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND và UBND Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kiên định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư