(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa thông qua phương án đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất (KCN, KCX) Hà Nội.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đối với lĩnh vực quản lý đầu tư, bao gồm: điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế; giãn tiến độ đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài giảm từ 10 ngày còn 9 ngày; thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC); chấm dứt hoạt động văn phòng đỉều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC giảm từ 10 ngày còn 5 ngày; bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư giảm từ 28 ngày xuống còn 25 ngày.

Đơn giản hóa 6 lĩnh vực công thương liên quan đến cấp giấy phép bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá; thủ tục cấp lại, sửa đổi bổ sung giấy phép bán buôn bán lẻ sản phẩm thuốc lá… trong đó giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và trả kết quả ít nhất từ 1 - 3 ngày làm việc.

Còn lĩnh vực xây dựng đơn giản hóa các thủ tục: cấp giấy phép xây dựng, giấy phép di dời, giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình nằm trong các KCN, KCX, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày.