(BĐT) - Cục Thuế Hà Nội vừa công khai danh sách 701 đơn vị nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tháng 9/2019 với tổng số tiền nợ hơn 536,3 tỷ đồng. Trong đó, có 605 đơn vị (nợ hơn 426,2 tỷ đồng) là công khai lần đầu, 96 đơn vị công khai lại.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong số 605 đơn vị công khai lần đầu, có 581 doanh nghiệp nợ hơn 183,2 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Cụ thể, Công ty CP Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị nợ hơn 40 tỷ đồng; Công ty CP Thịnh Hưng nợ hơn 11 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2019).

Có 24 đơn vị nợ hơn 243 tỷ đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà nợ hơn 72 tỷ đồng.

Ngoài 605 đơn vị công khai lần đầu, có 96 đơn vị nợ hơn 110 tỷ đồng thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp được công khai lại. Đứng đầu danh sách các đơn vị “chây ỳ” này là Công ty CP Tập đoàn địa ốc Viễn Đông nợ hơn 13 tỷ đồng (tính đến ngày 31/7/2019).