(BĐT) - Cục Thống kê TP. Hà Nội cho biết, trong tháng 5/2021, Thành phố có 16 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 5,3 triệu USD, trong đó có 14 dự án 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; 2 dự án liên doanh, liên kết.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên cạnh đó, trong tháng 5, có 13 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký đạt 184 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp đạt 13,1 triệu USD.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI thành lập mới và dự án bổ sung tăng vốn vào TP. Hà Nội đạt 519,2 triệu USD. Trong đó, có 139 dự án đăng ký mới với số vốn đạt 76,8 triệu USD; 63 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 442,4 triệu USD. Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần 197 lượt, đạt 72,8 triệu USD.