(BĐT) - UBND quận Long Biên vừa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô quy hoạch A4/NO4, A8/NO1, A8/NO2, A4/HH2, A4/HH3 và các tuyến đường phụ cận theo quy hoạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên với tổng giá trị gần 500 tỷ đồng.
Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Ảnh minh họa. Ảnh Internet

Dự án gồm 5 gói thầu, sử dụng ngân sách quận, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trong nước. Thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu là trong quý II/2017.