(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của TP. Hà Nội. Theo đó, Danh mục gồm: máy tính, bao gồm máy tính để bàn (gồm cả lưu điện), máy tính xách tay; máy in; máy photocopy; máy scan.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Danh mục tài sản mua sắm tập trung này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc Danh mục được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Đối với xe ô tô chuyên dùng cứu thương, máy điều hòa nhiệt độ, bàn ghế học sinh, máy chiếu, màn chiếu mua sắm tập trung mà UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung thì tiếp tục triển khai thực hiện quy trình mua sắm tập trung đến khi kết thúc hợp đồng mua sắm theo quy định.