(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, Hà Nội vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thuộc Dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh. Dự án có tổng mức đầu tư 673 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Anh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thuộc Dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Anh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục thuộc Dự án Xây dựng khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh

Theo đó, tháng 12/2021 sẽ đấu thầu rộng rãi 4 gói thầu, gồm: Gói thầu số 1 Thi công xây lắp hạ tầng xung quanh nhà thi đấu và cấp điện (giá gói thầu là 31,037 tỷ đồng); Gói thầu số 2 Thi công xây lắp các tuyến đường N2, N4 và một phần tuyến N1 (47,281 tỷ đồng); Gói thầu số 3 Thi công xây lắp tuyến đường N1 đoạn qua sông Thiếp (81,06 tỷ đồng); Gói thầu số 6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng (2,085 tỷ đồng).