(BĐT) - Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, từ kết quả thu thập dữ liệu, Cục thuế đã thực hiện rà soát tại địa bàn, gửi giấy mời các cá nhân lên cơ quan thuế để thực hiện kê khai. Tính đến ngày 22/10/2020, đã có 225 cá nhân đăng ký, kê khai, nộp thuế với tổng doanh thu trên 1.161 tỷ đồng và số tiền thuế, tiền chậm nộp đã nộp ngân sách hơn 67,25 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng đối với hoạt động bán hàng online, Cục Thuế TP. Hà Nội đang xây dựng dữ liệu về các cá nhân, tổ chức bán hàng online thông qua công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp và phối hợp với các đơn vị có liên quan đến hoạt động bán hàng qua mạng để xác định các cá nhân, tổ chức bán hàng online. Bước đầu, cơ quan thuế đã thực hiện được 25 trường hợp, số tiền thuế đã nộp là 4 tỷ đồng.

Đối với hoạt động thương mại điện tử cho thuê nhà thông qua ứng dụng như Agoda, Airbnb… qua rà soát, Cục Thuế TP. Hà Nội đã thu thập thông tin, xác định danh tính bên cho thuê, từ đó xây dựng, phân tích dữ liệu, hướng dẫn các cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai, nộp thuế.