(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính (đơn vị mua sắm tập trung của TP. Hà Nội - bên mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 4 gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (đợt 3) năm 2020, với tổng giá dự toán 150,595 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

4 gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi, qua mạng, gồm: Gói thầu 01 Mua sắm máy tính, máy in (58,832 tỷ đồng); Gói thầu 02 Mua sắm máy chiếu, màn chiếu, máy photocopy, máy scan (31,292 tỷ đồng); Gói thầu 03 Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ (29,885 tỷ đồng); Gói thầu 04 Mua sắm bàn ghế học sinh (30,585 tỷ đồng). 4 gói thầu này dự kiến đồng loạt được mở thầu qua mạng vào ngày 12/10/2020.