(BĐT) - Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm (TL-ĐT02.21) có tổng mức đầu tư dự kiến 345,2 tỷ đồng đang được tỉnh Hà Nam tìm kiếm nhà đầu tư.
Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có tổng mức đầu tư dự kiến 345,2 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm có tổng mức đầu tư dự kiến 345,2 tỷ đồng. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Hà Nam, đây là dự án đầu tư sử dụng đất với diện tích 119.348,1 m2. Địa điểm thực hiện tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm. Khu đất chưa được giải phóng mặt bằng.

Mục tiêu đầu tư nhằm hình thành khu nhà ở đô thị đồng bộ về hạ tầng; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân; góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách…

Thời hạn để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án là ngày 22/11/2021.