(BĐT) - Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Cung cấp sản phẩm dịch vụ công trên địa bàn thành phố Phủ Lý với tổng giá 151,862 tỷ đồng. Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý I/2021, đơn vị này sẽ đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu gồm: Gói thầu số 01A Quét thu gom rác hè, đường phố đô thị (giá gói thầu 128,171 tỷ đồng); Gói thầu số 01B Tưới nước rửa đường đô thị; vệ sinh mặt hồ; ép, vận chuyển rác thải nội thành; thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác thải các xã khu vực ngoại thành (giá gói thầu 23,69 tỷ đồng). Phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.