(BĐT) - Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật nhóm nhà ở tại khu 8, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Theo đó, trong quý I/2019, Dự án sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án sử dụng diện tích 4.919m2 đất, theo quy mô đầu tư đã được UBND TP. Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 6507/QĐ-UBND ngày 9/10/2018. Tiến độ đầu tư của Dự án bao gồm cả thời gian thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng tối đa là 12 tháng.