Gói thầu xây trụ sở Kho bạc Nhà nước Giá Rai, Bạc Liêu: Chọn được nhà thầu sau 2 lần đấu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Kho bạc Nhà nước Bạc Liêu (chủ đầu tư) vừa trao hợp đồng cho nhà thầu trúng Gói thầu Xây dựng thuộc Dự án Trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Giá Rai, Bạc Liêu. Đây là kết quả của lần mời thầu lại. Trước đó, quá trình mời thầu lần đầu phát sinh kiến nghị, Chủ đầu tư buộc phải hủy thầu nhằm hiệu chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT).
Tại lần mời thầu thứ 2, hồ sơ mời thầu bỏ yêu cầu về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị đối với cán bộ phụ trách thi công hệ thống mạng vi tính, điện thoại. Ảnh minh họa: Hoài Tâm
Tại lần mời thầu thứ 2, hồ sơ mời thầu bỏ yêu cầu về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị đối với cán bộ phụ trách thi công hệ thống mạng vi tính, điện thoại. Ảnh minh họa: Hoài Tâm

Gói thầu trên bao gồm toàn bộ các hạng mục thi công xây lắp và thiết bị công trình, có giá dự toán 13,334 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của Dự án là 16,4 tỷ đồng. Gói thầu do Công ty TNHH MTV Kiểm định và Xây dựng C.I.M làm bên mời thầu, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

HSMT được phát hành lần đầu từ ngày 21/6 - 1/7/2021. Ngay khi HSMT được đăng tải, một nhà thầu có văn bản kiến nghị điều chỉnh một số tiêu chí về nhân sự. Viện dẫn quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nhà thầu cho rằng, bên cạnh các bằng cấp/kinh nghiệm liên quan, việc HSMT yêu cầu một số vị trí nhân sự đồng thời phải đáp ứng các loại chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực thi công mà nhân sự đó đảm nhận là không phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Cụ thể, đối với cán bộ phụ trách thi công phần phòng cháy chữa cháy (PCCC), HSMT yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề giám sát hoặc thiết kế hệ thống PCCC; đối với cán bộ phụ trách thi công phần hệ thống mạng vi tính, điện thoại, yêu cầu Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình.

Theo Nhà thầu, để phù hợp trong tương quan pháp luật về đấu thầu và pháp luật về xây dựng, những vị trí nhân sự này chỉ cần đáp ứng yêu cầu về bằng cấp chuyên môn là đã có thể đáp ứng nội dung mời thầu.

Thời điểm mở thầu ngày 12/7 ghi nhận sự tham dự của 4 nhà thầu. Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyễn Hùng - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia - Công ty TNHH Cơ khí Thiết bị ngân hàng PTC - Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thiên Phú Thành, với giá trúng thầu 12,999 tỷ đồng, bằng 97,4% giá gói thầu.

Trước kiến nghị trên, ngày 25/6/2021, Chủ đầu tư ra quyết định hủy thầu để hiệu chỉnh HSMT cho phù hợp với Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Ngày 2/7/2021, Bên mời thầu đăng tải thông báo mời thầu lần 2. Theo đó, HSMT được cập nhật theo hướng lược bỏ yêu cầu về Chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị đối với cán bộ phụ trách thi công phần hệ thống mạng vi tính, điện thoại. Còn đối với cán bộ phụ trách thi công PCCC, yêu cầu về chứng chỉ hành nghề giám sát/thiết kế được bảo lưu.

Tại lần mời thầu này, Gói thầu tiếp tục phát sinh văn bản kiến nghị điều chỉnh HSMT từ Công ty TNHH Thành Khiêm. Cụ thể, HSMT yêu cầu hợp đồng tương tự đáp ứng quy mô 9,33 tỷ đồng (trong đó giá trị phần thi công xây dựng 8,55 tỷ đồng và phần thiết bị gồm: thông tin liên lạc 210 triệu đồng; PCCC 530 triệu đồng; cửa kho tiền 40 triệu đồng). Theo Nhà thầu, hạng mục cửa kho tiền chiếm giá trị rất nhỏ so với phần hạng mục thiết bị và trên tổng dự toán Gói thầu, đồng thời không phải hạng mục chính của Gói thầu, do đó, kiến nghị lược bỏ yêu cầu tương tự về quy mô đối với hạng mục này, gia tăng cơ hội cho nhiều nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Chủ đầu tư bảo lưu quan điểm khi cho rằng, dù không phải hạng mục chính, song cửa kho tiền lại là thiết bị có tính chất đặc thù, quan trọng.

Thời điểm mở thầu ngày 12/7 ghi nhận sự tham dự của 4 nhà thầu, trong đó, 2 nhà thầu có thư giảm giá. Giá dự thầu sau giảm giá từ thấp đến cao như sau: Liên danh Hợp tác xã Xây dựng Minh Phú - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Phúc Anh (12,633 tỷ đồng); Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyễn Hùng - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia - Công ty TNHH Cơ khí Thiết bị ngân hàng PTC - Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thiên Phú Thành (12,999 tỷ đồng); Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Vĩnh Tường (13,323 tỷ đồng); Liên danh Công ty CP Xây dựng Phúc Yên - Công ty CP Cơ điện và Công nghệ EMC - Công ty TNHH Xây dựng Thuận Thành (13,332 tỷ đồng).

Theo Báo cáo đánh giá, Liên danh Hợp tác xã Xây dựng Minh Phú - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Phúc Anh dù dự thầu với giá thấp nhất, song bị loại do hợp đồng tương tự đề xuất không bao hàm hạng mục thi công cửa kho tiền.

Kết quả, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH MTV Nguyễn Hùng - Công ty TNHH Phòng cháy Hoàng Gia - Công ty TNHH Cơ khí Thiết bị ngân hàng PTC - Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thiên Phú Thành, với giá trúng thầu 12,999 tỷ đồng, bằng 97,4% giá gói thầu.

Chuyên đề