(BĐT) - Dù có giá dự thầu cạnh tranh hơn nhưng hồ sơ dự thầu (HSDT) của Công ty TNHH Hoàng Ân (Nhà thầu Hoàng Ân) bị loại vì bảo lãnh dự thầu (BLDT) không hợp lệ. Cụ thể là thư BLDT của ngân hàng phát hành không theo mẫu do bên mời thầu (BMT) đưa ra mà theo mẫu riêng của ngân hàng, có điều kiện gây bất lợi đối với chủ đầu tư.

Gói thầu Xây lắp công trình Khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Cang - Hợp phần 1 sử dụng ngân sách huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu Xây lắp công trình Khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Cang - Hợp phần 1 sử dụng ngân sách huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam). Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu Xây lắp công trình Khu nội trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Trà Cang - Hợp phần 1 sử dụng ngân sách huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam), được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày.

Gói thầu do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trà My làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Nhà thầu Hoàng Ân (giá dự thầu sau giảm giá 1,689 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Xây dựng An Xuân Phát (giá dự thầu 1,795 tỷ đồng). Tuy nhiên, qua đánh giá HSDT, Nhà thầu Hoàng Ân bị loại ở bước đánh giá tính hợp lệ của HSDT vì BLDT do Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Quảng Nam - Phòng giao dịch Đại Lộc không sử dụng biểu mẫu do BMT phát hành mà sử dụng biểu mẫu riêng của ngân hàng này. Trong đó có một số điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh gây bất lợi cho Chủ đầu tư như: thiếu một số nội dung về nhà thầu rút HSDT sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của HSDT, nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo hợp đồng trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đến thương thảo hợp đồng của BMT, trừ trường hợp bất khả kháng. Đặc biệt, hồ sơ yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có nội dung gây bất lợi cho BMT như: việc xác định các chứng từ, tài liệu do Bên nhận bảo lãnh cung cấp đã đủ để chứng minh Bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng hay chưa thuộc quyền quyết định của Ngân hàng TMCP An Bình.

Sau khi BMT thông báo kết quả đánh giá HSDT và mời Công ty TNHH MTV Xây dựng An Xuân Phát vào thương thảo hợp đồng thì Nhà thầu Hoàng Ân có đơn kiến nghị gửi đến Chủ đầu tư và cơ quan chức năng. Nhà thầu cho rằng, Thư BLDT mà Ngân hàng TMCP An Bình cấp tuân thủ biểu mẫu của ngân hàng này, Nhà thầu không thể can thiệp và đó không phải là lỗi của Nhà thầu. Trong BLDT, còn một vài nhầm lẫn trong việc soạn thảo của nhân viên Ngân hàng. Ngân hàng cam kết sẽ bỏ các nội dung gây bất lợi cho Chủ đầu tư nếu được Chủ đầu tư đồng ý.

Theo phân tích của TS. Nguyễn Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), câu chuyện về BLDT không hợp lệ của Nhà thầu Hoàng Ân là bài học đối với cả phía ngân hàng và nhà thầu đi làm bảo lãnh để nộp trong HSDT. Việc BMT loại HSDT của Nhà thầu Hoàng Ân do BLDT được lập không theo mẫu do BMT phát hành, có một số nội dung tiềm ẩn bất lợi cho Chủ đầu tư là hoàn toàn đúng. Phía Ngân hàng khi thực hiện bảo lãnh cho nhà thầu tham gia đấu thầu cần tuân thủ tuyệt đối yêu cầu của “đề thi”, làm theo biểu mẫu đã được BMT phát hành thì mới đảm bảo tính hợp lệ của BLDT, giảm thiểu rủi ro cho nhà thầu. Về phía nhà thầu, khi yêu cầu ngân hàng làm BLDT phải giám sát để lấy được BLDT như mong muốn, đúng theo mẫu mà BMT đã phát hành. Trường hợp ngân hàng làm không đúng yêu cầu thì phải đề nghị làm lại.

Ngày 13/11/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, đại diện Chủ đầu tư cho biết đã giải quyết kiến nghị của Nhà thầu Hoàng Ân và ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Xây dựng An Xuân Phát nhưng do lũ lụt nên chưa thể khởi công công trình.