(BĐT) - Sau khi hủy thầu lần 1, Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khu liên hiệp chế biến cà phê, nông sản, kho chứa tại Khu công nghiệp Hòa Phú, hạng mục kho chứa và hạ tầng kỹ thuật do Công ty TNHH DTAH làm bên mời thầu (BMT) được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ ngày 1 - 21/11/2021. Theo phản ánh của một nhà thầu, HSMT có các tiêu chí khó và hiếm, cần được xem xét lại để đảm bảo cạnh tranh.
Nếu hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí hợp đồng tương tự “gò bó” quá sẽ dẫn đến rủi ro không tìm được nhà thầu nào đáp ứng. Ảnh: Nhã Chi

Nếu hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí hợp đồng tương tự “gò bó” quá sẽ dẫn đến rủi ro không tìm được nhà thầu nào đáp ứng. Ảnh: Nhã Chi

Gói thầu nêu trên có giá dự toán là 12,9 tỷ đồng. Nhà thầu cho biết, HSMT yêu cầu kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự là “có tối thiểu 1 hợp đồng tương tự về hạng mục công trình, tương tự về hệ khung kèo tổ hợp, có L dầm tương tự từ 60% trở lên đối với hệ dầm, tương tự về điều kiện hiện trường thi công”. Ngoài ra, nhà thầu phải gửi kèm tài liệu chứng minh tính tương tự về hạng mục, quy mô, loại, cấp công trình gồm “bản vẽ thiết kế thi công đã đóng dấu thẩm định phê duyệt; thẩm định phê duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC)”.

Nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra một số tiêu chí có thể hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Đơn cử, yêu cầu “tương tự về điều kiện hiện trường thi công” là thuật ngữ rất chung chung, không thể hiện rõ điều kiện hiện trường thi công như thế nào (địa chất vùng, khí hậu…). HSMT yêu cầu phải có hợp đồng tương tự với hạng mục thi công chính, nhưng riêng đối với hạng mục PCCC thì không đưa ra yêu cầu cụ thể mà chỉ yêu cầu đính kèm 1 hợp đồng tương tự. Do đó nhà thầu không rõ phải cung cấp 1 hợp đồng tương tự đáp ứng tất cả các tiêu chí cho từng hạng mục trong gói thầu hay phải cung cấp hợp đồng tương tự cho từng hạng mục trong gói thầu (mỗi hạng mục 1 hợp đồng) nhưng phải đáp ứng tất cả các tiêu chí yêu cầu của HSMT.

Bên cạnh đó, đối với thiết bị “cần trục bánh lốp”, HSMT yêu cầu “thiết bị có sức nâng lớn nhất bằng 100 tấn và 130 tấn” là không phù hợp với thực tế cụ thể của công trình và yêu cầu này cao hơn nhiều so với yêu cầu định mức Nhà nước ban hành. Nhà thầu thông tin thêm, Gói thầu đã được BMT tổ chức đấu thầu lần 1 từ ngày 2 - 13/9/2021. Trong lần mời thầu này, HSMT yêu cầu đối với thiết bị “cần trục bánh lốp” chỉ là thiết bị “có sức nâng >= 30 tấn”.

Theo thông tin được công khai, Gói thầu được hủy thầu với lý do tất cả HSDT không đáp ứng.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Nhà thầu cho rằng, BMT cần xem xét lại HSMT trong lần đấu thầu này để đảm bảo các tiêu chí đưa ra phù hợp với Gói thầu, tránh các yêu cầu khó, hiếm khiến nhiều nhà thầu không đáp ứng được.

Trong văn bản phúc đáp Nhà thầu, BMT cho biết, yêu cầu “tương tự về điều kiện hiện trường thi công” đã được quy định rõ, đề nghị Nhà thầu tìm hiểu trong HSMT. Khi đề xuất hợp đồng tương tự, Nhà thầu phải gửi kèm các tài liệu như HSMT yêu cầu, trong đó có bản vẽ thiết kế thi công đã đóng dấu thẩm định phê duyệt; thẩm định phê duyệt PCCC nhằm chứng minh công trình tương tự là thực tế.

Liên quan đến nội dung hợp đồng tương tự, BMT nêu rõ, yêu cầu số lượng hợp đồng tương tự bằng 1, ngoài ra nhà thầu đề xuất hợp đồng tương tự phải đáp ứng các yêu cầu trong HSMT thì được đánh giá là đạt.

Đối với yêu cầu thiết bị chủ yếu phục vụ thi công, BMT cho biết, tổ chuyên gia lập HSMT đề xuất các thiết bị theo yêu cầu công việc chi tiết. Trong quá trình thẩm định, Tổ thẩm định thuộc Chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh thiết bị thi công để đáp ứng điều kiện hiện trường thi công.

Theo một chuyên gia đấu thầu, theo mẫu E-HSMT xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, hợp đồng tương tự trong HSMT là hợp đồng trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm tương tự về bản chất và độ phức tạp; tương tự về quy mô công việc. Đối với gói thầu có những hạng mục chính mang tính đặc thù riêng, việc đưa ra các tiêu chí tương tự cụ thể, chi tiết có thể sẽ tốt trong việc lựa chọn được nhà thầu có hợp đồng tương tự đáp ứng việc thi công gói thầu. Tuy nhiên, nếu HSMT đưa ra tiêu chí hợp đồng tương tự “gò bó” quá sẽ dẫn đến rủi ro không tìm được nhà thầu nào đáp ứng; vì rất khó để tìm được hợp đồng nào bao quát được tất cả các yêu cầu chi tiết tương tự, có các hạng mục công việc tương tự giống 100% với gói thầu đang xét.