(BĐT) - Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn - bên mời thầu (BMT) công khai kết quả lựa chọn nhà thầu một gói thầu mua sắm thiết bị dạy học đã vấp phải sự phản đối của nhà thầu tham dự. Nhà thầu cho rằng, BMT đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) không chính xác, chưa khách quan.
Gói thầu bị kiến nghị có nội dung mua sắm đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non, trị giá hơn 13,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu bị kiến nghị có nội dung mua sắm đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non, trị giá hơn 13,5 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Gói thầu 3 Mua sắm đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có dự toán là 13,536 tỷ đồng.

Nhà thầu kiến nghị cho rằng, lý do loại HSDT của Nhà thầu không chính xác, chưa khách quan. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải “cam kết hàng hóa, thiết bị cung cấp phải đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở lại đây”. Ngoài ra, đối với các thiết bị như tivi, đàn organ, HSMT yêu cầu “cung cấp catalogue và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền hợp pháp cung cấp tại Việt Nam”.

Nhà thầu cho biết, HSDT của Nhà thầu đã có cam kết hàng hóa, thiết bị cung cấp đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở lại đây, và nêu rõ xuất xứ của “cốc uống nước” là Việt Nam. Đối với thiết bị như tivi, đàn organ, Nhà thầu đã cung cấp “Giấy ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và dịch vụ sau bán hàng” của 2 đại lý phân phối theo yêu cầu của HSMT. Do đó, BMT đưa ra lý do để loại Nhà thầu là không có cơ sở. Cụ thể, BMT đánh giá “cốc uống nước” Nhà thầu cung cấp “không nêu rõ đơn vị sản xuất”. BMT loại HSDT của Nhà thầu vì “không có cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam”.

Trả lời kiến nghị của Nhà thầu, BMT cho biết, HSMT yêu cầu “tất cả các thiết bị phải nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, đơn vị sản xuất, năm sản xuất”; “cung cấp catalogue và cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền hợp pháp cung cấp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, cốc uống nước của Nhà thầu không nêu rõ đơn vị sản xuất (xuất xứ Việt Nam không phải là đơn vị sản xuất).

Đồng thời, đối với thiết bị tivi, đàn organ, Nhà thầu chỉ cung cấp “Giấy ủy quyền bán hàng và cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành và dịch vụ sau bán hàng” của 2 đại lý phân phối; không có tài liệu thể hiện 2 đại lý phân phối này là đại lý ủy quyền hợp pháp cung cấp tại Việt Nam của nhà sản xuất. Do vậy, BMT đánh giá 2 thiết bị này của Nhà thầu không đáp ứng tiêu chí đưa ra trong HSMT.

Theo Báo cáo đánh giá HSDT, 2 trong số 3 nhà thầu tham dự đều bị loại vì lý do các thiết bị không nêu rõ đơn vị sản xuất, năm sản xuất; không có cam kết hỗ trợ kỹ thuật của nhà sản xuất hoặc của đại lý ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam đối với thiết bị đàn organ, tivi.

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, HSMT yêu cầu hàng hóa, thiết bị mà nhà thầu chào thầu phải đáp ứng cả 2 tiêu chí: nêu rõ tên hàng hóa, các thông số kỹ thuật, đơn vị sản xuất, năm sản xuất và cam kết hàng hóa, thiết bị cung cấp phải đảm bảo mới 100%, sản xuất từ năm 2020 trở lại đây. Do đó, đánh giá của BMT là chính xác, nhà thầu đã chào thiếu nội dung này trong HSDT.

Được biết, Liên danh Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và Đồ chơi Long Hưng - Công ty TNHH MTV Công nghệ Thăng Long Việt là nhà thầu duy nhất đạt đánh giá kỹ thuật, sau đó trúng Gói thầu với giá 13,5 tỷ đồng.

Trong quá trình phát hành HSMT, Gói thầu nhận được phản ánh của nhà thầu về yêu cầu “có cam kết sẵn sàng cung cấp hàng mẫu trong quá trình đánh giá HSDT khi có yêu cầu của BMT, thời gian cung cấp hàng mẫu tối đa là 5 ngày kể từ ngày BMT gửi công văn làm rõ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”. Nhà thầu cho rằng, yêu cầu này là không hợp lý, gây khó khăn cho nhà thầu. BMT cho biết, thời gian chuẩn bị HSDT là 21 ngày, cộng thêm 5 ngày như nêu thì nhà thầu sẽ có ít nhất 26 ngày, đảm bảo thời gian cho nhà thầu nộp hàng mẫu nên BMT bảo lưu tiêu chí này.