Gói thầu sửa chữa giảm chấn đầu neo dây văng cầu Mỹ Thuận: Chỉ Freyssinet Việt Nam nộp hồ sơ dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Bên mời thầu) vừa mở thầu Gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Sửa chữa, thay thế các giảm chấn đầu neo dây văng cầu Mỹ Thuận Km2028+134 Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam (có địa chỉ tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Sửa chữa, thay thế các giảm chấn đầu neo dây văng cầu Mỹ Thuận Km2028+134 Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang. Ảnh minh họa: Internet
Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu Gói thầu Sửa chữa công trình và đảm bảo giao thông thuộc Dự án Sửa chữa, thay thế các giảm chấn đầu neo dây văng cầu Mỹ Thuận Km2028+134 Quốc lộ 1, tỉnh Tiền Giang. Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu trên có giá 25,09 tỷ đồng, được đấu thầu qua mạng, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ, do Khu Quản lý đường bộ IV làm Chủ đầu tư, được thông báo đóng thầu lần đầu ngày 20/10/2023.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật, Công ty TNHH Freyssinet Việt Nam đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 180 ngày, bảo đảm dự thầu 0,251 tỷ đồng.

Theo phản ánh ngày 16/10/2023 của một nhà thầu, HSMT đưa ra yêu cầu rất “lạ” với các gói thầu trong nước và các dự án có vốn nước ngoài về hợp đồng tương tự là “từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu hoàn thành tối thiếu một công trình có loại kết cấu công trình giao thông đường bộ (có hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hoặc Sửa chữa, thay thế các bộ giảm chấn đầu neo dây văng cầu) cấp đặc biệt” (hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng hơn 3 năm trở lại đây).

Nhà thầu phản ánh cho rằng, với số lượng cầu dây văng lớn còn ít như tại Việt Nam, trong vòng 3 năm qua, các dự án trên cả nước chỉ có cầu Thủ Thiêm là được xếp vào cầu dây văng cấp đặc biệt do Công ty TNHH Frayssinet Việt Nam, một nhà thầu có vốn đầu tư nước ngoài tham gia. Như vậy, nếu chiếu theo yêu cầu của HSMT, chỉ duy nhất nhà thầu này đủ điều kiện đấu thầu gói thầu thay bộ giảm chấn cho hệ dây văng nói trên, làm mất tính công bằng và sự cạnh tranh của hình thức đấu thầu rộng rãi, khiến công trình này gần như trở thành chỉ định thầu.

Tiếp thu phản ánh này của nhà thầu, Khu Quản lý đường bộ IV đã có quyết định điều chỉnh HSMT; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã công bố điều chỉnh HSMT và gia hạn đóng thầu đến ngày 30/10/2023. Theo đó, tiêu chí về thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự được điều chỉnh lại “từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu hoàn thành tối thiếu một công trình có loại kết cấu công trình giao thông đường bộ (có hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hoặc Sửa chữa, thay thế các bộ giảm chấn đầu neo dây văng cầu) cấp đặc biệt” (hợp đồng tương tự của nhà thầu trong vòng hơn 5 năm trở lại đây). Tuy nhiên, đến thời điểm đóng thầu, Gói thầu vẫn chỉ thu hút được 1 nhà thầu nộp HSDT.

Ngày 31/10/2023, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ đấu thầu tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho biết, sau khi thực hiện chỉnh sửa HSMT, nới rộng biên độ thời gian của hợp đồng tương tự theo đề xuất của nhà thầu và gia hạn đóng thầu đến ngày 30/10/2023, nhà thầu tiếp tục đề xuất gia hạn tiếp thời gian đóng thầu để có thêm thời gian chuẩn bị HSDT do Gói thầu có tính chất phức tạp nhưng đề xuất này không được Chủ đầu tư chấp thuận. Bởi nếu tiếp tục gia hạn thời gian đóng thầu, có nguy cơ dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện sửa chữa, thay thế các giảm chấn đầu neo dây văng cầu Mỹ Thuận đã đến hạn phải duy tu, bảo dưỡng.

Chuyên đề