Gói thầu số hóa tài liệu lưu trữ tại Sở Nội vụ Đồng Tháp: Chấm thiếu khách quan, bị hủy thầu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau hơn nửa năm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu với kiến nghị kéo dài, Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 buộc phải hủy thầu và xem xét vi phạm của thành viên Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT).
Sau hơn nửa năm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu với kiến nghị kéo dài, Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 buộc phải hủy thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Sau hơn nửa năm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu với kiến nghị kéo dài, Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp năm 2022 buộc phải hủy thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá dự toán 11.057.342.482 đồng, đóng thầu vào ngày 14/6/2022. Theo biên bản mở thầu, có 2 nhà thầu tham gia gói thầu này, gồm: Liên danh Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ - Công ty CP Công nghệ lưu trữ số hóa HT (Liên danh ADDJ - HT); Liên danh Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh. Gói thầu do Công ty CP Công nghệ thông tin và Truyền thông ICC đánh giá HSDT.

Ngày 22/7/2022, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp (Chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Theo quyết định này, Liên danh Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV - Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Hoàng Minh là nhà thầu được đánh giá đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Sau đó, Liên danh này trúng thầu với giá 11.050.886.000 đồng.

Kết quả này cùng với việc Bên mời thầu không công khai báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật đã khiến nhà thầu bị loại bức xúc, gửi văn bản đề nghị nêu rõ lý do bị loại. Sau khi nhà thầu liên tục “đòi” báo cáo đánh giá đề xuất kỹ thuật, ngày 19/8/2022, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp có văn bản khẳng định, báo cáo đánh giá HSDT đã được đính kèm với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào ngày 5/8/2022. Báo cáo này cho thấy, Liên danh ADDJ - HT bị đánh giá không đạt ở bước kỹ thuật do có 18 nhân sự không đáp ứng vì đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với gói thầu này (Gói thầu Số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang). Báo cáo liệt kê chi tiết danh sách 18 nhân sự kèm vị trí công việc trùng lắp.

Không đồng ý với nội dung trả lời trên, nhà thầu kiến nghị đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Đồng Tháp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản phúc đáp kiến nghị của nhà thầu. Theo đó, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của Sở KH&ĐT Đồng Tháp khẳng định, Tổ chuyên gia đánh giá nhân sự do Liên danh ADDJ - HT huy động trong HSDT trùng với thời gian thực hiện gói thầu khác, nhưng đối với Liên danh trúng thầu, Tổ chuyên gia chưa xem xét, xác minh đánh giá về việc trùng nhân sự trong các gói thầu trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Tổ chuyên gia chưa thể hiện được tính khách quan, công bằng trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Đấu thầu.

Được biết, ngày 3/1/2023, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ lịch sử.

Sở KH&ĐT Đồng Tháp cho biết, đã giao Thanh tra Sở xem xét, xử phạt vi phạm đối với các cá nhân tham gia Tổ chuyên gia không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu. Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp có trách nhiệm hoàn trả chi phí giải quyết kiến nghị cho nhà thầu kiến nghị.

Như vậy, trong 2 năm liên tiếp, công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số hóa dữ liệu do Sở Nội vụ Đồng Tháp làm Bên mời thầu đều phát sinh hệ lụy. Năm 2021, Công ty TNHH Giải pháp số Toàn Cầu trúng thầu với giá 4.067.899.880 đồng. Ba nhà thầu bị loại gồm: Liên danh Lưu trữ quốc gia IV - Hoàng Minh (giá dự thầu 3.698.534.000 đồng); Công ty CP Phát triển công nghệ hành chính ADDJ (3.939.498.000 đồng); Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI (4.077.910.000 đồng). Tại gói thầu này, nhà thầu trúng thầu bị tố cáo làm giả hợp đồng, sử dụng trái phép bằng cấp chứng chỉ, kê khai gian dối kinh nghiệm các dự án của nhân sự chủ chốt để dự thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư