(BĐT) - Một nhà thầu vừa có đơn kiến nghị gửi chủ đầu tư cùng cơ quan chức năng phản ánh “bên mời thầu (BMT) chấm thầu không đúng” tại Gói thầu số 2 Mua phân bón Ure, Kaly lần 2 năm 2020. Phản hồi kiến nghị, BMT cho rằng “nhà thầu không biết làm bài thầu qua mạng”. Chuyên gia đấu thầu nói gì về trường hợp này?
Gói thầu số 2 Mua phân bón Ure, Kaly lần 2 năm 2020 do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng hạ tầng Gia Lai mời thầu. Ảnh: Nguyễn Huân

Gói thầu số 2 Mua phân bón Ure, Kaly lần 2 năm 2020 do Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng hạ tầng Gia Lai mời thầu. Ảnh: Nguyễn Huân

“Chấm thầu không đúng!”

Gói thầu nêu trên do Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15 - Chi nhánh Công ty 75 làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng hạ tầng Gia Lai làm BMT.

Theo phản ánh của Nhà thầu, Gói thầu được đóng thầu và có báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) cùng ngày (8/9/2020). Sau đó 1 ngày (9/9/2020), kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, với giá trúng thầu là 3,64 tỷ đồng, cao hơn giá dự thầu của Nhà thầu kiến nghị (3,623 tỷ đồng).

“Việc đưa ra kết quả lựa chọn nhà thầu với thời gian quá ngắn như vậy không đảm bảo cho nhà thầu khác có cơ hội làm rõ hồ sơ, ảnh hưởng tới quyền lợi của các nhà thầu tham gia đấu thầu. Do đó, chúng tôi nghi ngờ tính công bằng, minh bạch trong quá trình đánh giá HSDT”, Nhà thầu nhấn mạnh trong đơn kiến nghị.

Đặc biệt, theo Nhà thầu, Tổ chuyên gia chấm thầu không đúng khi cho rằng Nhà thầu bị trượt do không có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu 3 tỷ đồng.

Theo Nhà thầu, hồ sơ mời thầu (HSMT) nêu rõ số lượng tối thiểu các hợp đồng tương tự mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong vòng 3 năm trở lại đây (tính từ thời điểm đóng thầu): Hợp đồng cung cấp phân bón số lượng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 9 tỷ đồng.

Nhà thầu kiến nghị cho biết, đã cung cấp 5 hợp đồng tương tự có tổng giá trị lớn hơn 9 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng có giá trị 6,39 tỷ đồng, đáp ứng yêu cầu của HSMT. Do đó, Nhà thầu cho rằng việc BMT đánh giá Nhà thầu không đạt về năng lực, kinh nghiệm với lý do nêu trên là không đúng. Trong trường hợp Nhà thầu thiếu tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm thì sau khi mở thầu BMT yêu cầu Nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Song, Nhà thầu không nhận được bất kỳ văn bản nào của BMT yêu cầu làm rõ HSDT.

“Nhà thầu không biết làm bài thầu qua mạng!”

Xác nhận với Báo Đấu thầu về kiến nghị của Nhà thầu, ông Lê Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng hạ tầng Gia Lai cho biết: “BMT có nhận được kiến nghị của Nhà thầu và đã có văn bản phản hồi”.

Liên quan tới việc lựa chọn nhà thầu “thần tốc”, ông Dương cho rằng, thời gian xét thầu ngắn hay dài căn cứ yêu cầu tiến độ của dự án, sự cấp thiết phải đầu tư của chủ đầu tư cũng như đảm bảo thời gian theo quy định.

Đối với việc nhà thầu có đơn kiến nghị bị đánh trượt, không đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, ông Dương nhấn mạnh: “Nhà thầu này trượt là do không biết làm bài thầu gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng”.

Theo đại diện BMT, HSMT đưa ra các yêu cầu đã được đính kèm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Nhà thầu dự thầu phải tải xuống và căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá HSDT để làm hồ sơ. Nhà thầu đã kê khai 5 hợp đồng tương tự như yêu cầu tại Biểu mẫu. “Ở đây, Nhà thầu không có 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng như HSMT yêu cầu, dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, nên BMT không cần yêu cầu Nhà thầu làm rõ”, đại diện BMT cho biết.

Bày tỏ quan điểm về trường hợp này, một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, lẽ ra HSMT phải ghi yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự đúng như yêu cầu ghi tại Biểu mẫu. Tuy nhiên, HSMT lại ghi không đầy đủ tiêu chí như Biểu mẫu, chỉ ghi 1 trường hợp “số lượng hợp đồng tương tự là 3 hợp đồng, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng”, thiếu trường hợp số lượng hợp đồng ít hơn hoặc nhiều hơn 3, trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các hợp đồng lớn hơn hoặc bằng 9 tỷ đồng. Theo quy định của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP (Điều 15 Khoản 1), việc HSMT chỉ ghi 1 tiêu chí như vậy đã dẫn đến tranh cãi trong quá trình đánh giá HSDT.

“HSMT phải ghi đầy đủ tất cả các tiêu chí đánh giá như đã được nêu trong phần Biểu mẫu. Với trường hợp này, BMT đã lập HSMT chưa chuẩn, chưa đầy đủ đúng như Biểu hướng dẫn”, vị chuyên gia khẳng định.

Về phía Nhà thầu, vị chuyên gia cũng khuyến nghị, trong quá trình tiếp cận HSMT, nếu thấy thiếu tiêu chí đánh giá giữa HSMT và Biểu mẫu thì phải đề nghị BMT bổ sung thêm.