(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên (Bên mời thầu) đang đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 11TV Kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào khai thác (giá gói thầu hơn 1,9 tỷ đồng) của Dự án Nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh. Trước thời điểm đóng thầu, có nhà thầu cho rằng, phương pháp đánh giá HSDT là không phù hợp.

Công trình nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: St

Công trình nút giao thông khác mức đường số 2 Khu đô thị Nam TP. Tuy Hòa - đường Nguyễn Văn Linh đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: St

Gói thầu số 11TV sử dụng ngân sách tỉnh Phú Yên, được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng công trình giao thông; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn kỹ thuật nền móng công trình. Cả 2 nhà thầu đều đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 50 ngày.

Trước thời điểm đóng/mở thầu, nhà thầu đã phản ánh đến Báo Đấu thầu về việc hồ sơ mời thầu (HSMT) quy định phương pháp đánh giá HSDT là phương pháp giá cố định. Nhà thầu cho biết, theo pháp luật về đấu thầu, phương pháp này được áp dụng cho các gói thầu tư vấn đơn giản. Trong khi đó, đây là công trình có cấu tạo phức tạp, vượt qua cả đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A. Nhịp chính của công trình này là dạng cầu dây Extradose (hiện cả nước chưa có đến 10 công trình dạng cầu dây như vậy, đa phần hạng mục dây văng do các nhà thầu nước ngoài thi công), với điều kiện thi công khó khăn (vừa thi công vừa đảm bảo khai thác đường bộ, đường sắt)… nên công tác kiểm định, đánh giá chất lượng và thử tải cầu là phức tạp. Vì vậy, nhà thầu cho rằng, Gói thầu số 11TV nên sử dụng phương pháp đánh giá HSDT kết hợp giữa kỹ thuật và giá thì mới lựa chọn được nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và có giá dự thầu hợp lý.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, nhà thầu trúng Gói thầu số 01EC Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thi công xây lắp toàn bộ công trình của Dự án là Liên danh Công ty CP Xây dựng công trình 510 - Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại Thuận An - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nhất Huy - Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 (giá trúng thầu 496,034 tỷ đồng). Hiện nay, công trình đã cơ bản được hoàn thành, nếu Gói thầu số 11TV lựa chọn xong nhà thầu tư vấn trong tháng 11/2020 thì có thể triển khai ngay công tác kiểm định chất lượng.

Ngày 18/11/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Đặng Khoa Đãm, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên cho biết, do xác định đây là công trình có cấu tạo phức tạp nên Ban đã xin ý kiến của các cơ quan chuyên môn của Tỉnh về việc triển khai Gói thầu số 11TV. Việc HSMT quy định phương pháp đánh giá HSDT là giá cố định do xác định đây là gói thầu tư vấn đơn giản, đã xác định đầy đủ, cụ thể chi phí, khối lượng thực hiện; đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với loại hợp đồng trọn gói (trước khi phê duyệt đã có ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên).

Còn theo TS. Nguyễn Việt Hùng, chuyên gia về đấu thầu, đây là gói thầu tư vấn có giá trị lớn (gần 2 tỷ đồng), thực hiện giám định chất lượng cho công trình có quy mô hàng trăm tỷ đồng, có cấu tạo phức tạp thì khó có thể khẳng định là gói thầu tư vấn đơn giản và áp dụng phương pháp đánh giá HSDT là giá cố định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, làm thế nào để lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu có chất lượng là trách nhiệm của bên mời thầu, chủ đầu tư và cả cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với loại hợp đồng trọn gói.