(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng (bên mời thầu) vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu số 06 Thi công xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt của Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư 18 - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH Nam Phan - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 26/3 . Đây là nhà thầu duy nhất trong 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật.
Chiều ngày 7/7/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng đã mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu số 06 Thi công xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt có giá gói thầu 397,253 tỷ đồng

Chiều ngày 7/7/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng đã mở hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu số 06 Thi công xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt có giá gói thầu 397,253 tỷ đồng

Gói thầu số 06 có giá gói thầu 397,253 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Đây là gói thầu xây lắp duy nhất của Dự án, có tổng chiều dài tuyến là 7,448 km và xây dựng cầu Suối Tía bên cạnh cầu cũ tại Km2+490. Gói thầu được đóng thầu ngày 24/6/2021 với sự tham gia của 3 nhà thầu nộp HSDT.

Ngày 6/7/2021, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư) có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật Gói thầu số 06. Nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật, được mời tham gia mở hồ sơ đề xuất tài chính là Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn đầu tư 18 - Công ty CP Thắng Đạt - Công ty TNHH Nam Phan - Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp 26/3 với tổng điểm kỹ thuật là 84 điểm (thang điểm 100).

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất tài chính, giá dự thầu của Liên danh là 396,95 tỷ đồng (giảm 0,303 tỷ đồng so với giá gói thầu), HSDT gồm 1 bản gốc và 3 bản chụp, hiệu lực của hồ sơ đề xuất tài chính là 90 ngày kể từ ngày 24/6/2021 (ngày đóng/mở thầu Gói thầu gói thầu số 06).

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, 2/3 nhà thầu nộp HSDT Gói thầu số 06 bị loại ở vòng đánh giá về kỹ thuật gồm: Công ty TNHH Xây lắp điện Quang Huy (bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính); Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và cầu đường Đại Việt - Công ty CP Đại Thiên Trường - Công ty CP Xây dựng số 16 Thăng Long (bị loại vì không đạt yêu cầu về năng lực tài chính và kinh nghiệm do thành viên Liên danh có lịch sử không hoàn thành hợp đồng).

Theo dự kiến, việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 06 sẽ hoàn thành trong tháng 7/2021. Hiện nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án để tiến hành khởi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện theo kế họach đã được phê duyệt.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt và cơ sở hạ tầng các khu dân cư. Theo đó, nhà thầu trúng Gói thầu số 01 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; cắm cọc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới; di dời điện, nước, hạ tầng kỹ thuật của Dự án thông qua đấu thầu rộng rãi là Công ty CP Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam, với giá trúng thầu 4,318 tỷ đồng (giá gói thầu 4,331 tỷ đồng). Nhà thầu được chỉ định thầu rút gọn Gói thầu số 02 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của Dự án là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng An Minh (giá gói thầu/giá trúng thầu 0.448 tỷ đồng).