Gói thầu hơn 281 tỷ đồng tại Đồng Tháp: Cuộc đua gay cấn về giá

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Gói thầu DT-CW-01 Cứng hóa đê bao lửng và gia cố đầu bờ kênh trục thoát lũ (bao gồm chi phí hạng mục chung và bảo hiểm gói thầu) do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp làm chủ đầu tư vừa được mở thầu. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Biên bản mở thầu cho thấy, 8 nhà thầu tham gia đã tạo nên một cuộc cạnh tranh gay cấn về giá.

Gói thầu DT-CW-01 có giá 281.506.797.400 đồng, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, do Ban Quản lý Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng với khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười các huyện phía bắc tỉnh Đồng Tháp làm bên mời thầu.

Theo Biên bản mở thầu, 8 nhà thầu đều cung cấp bảo đảm dự thầu trị giá 2.815.680.000 đồng, cùng thời gian hiệu lực là 210 ngày và thời gian thực hiện hợp đồng trong 30 tháng.

Cuộc đua về giá giữa các nhà thầu vô cùng cạnh tranh: 5 nhà thầu có thư giảm giá, trong đó có 2 nhà thầu giảm giá 15% và 1 nhà thầu giảm 15,5%. Cụ thể: Công ty CP Bảo Chung có thư giảm giá với tỷ lệ 2,16% giá dự thầu; giá dự thầu sau giảm giá là 216.884.619.832,4704 đồng, thấp hơn giá gói thầu 64,7 tỷ đồng, thấp nhất trong số các nhà thầu. Liên danh Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình -Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập - Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa giảm giá 15,5%, giá dự thầu sau giảm giá là 237.869.373.290,8739 đồng. Liên danh Công ty CP Xây dựng Thủy Lợi 1 - Công ty CP Xây dựng Bắc Ninh giảm giá 15%, giá dự thầu sau giảm giá là 233.623.214.872,346 đồng. Liên danh Công ty CP Tập đoàn TVN - Công ty CP Xây dựng Tân Nam giảm giá 15%, giá sau giảm giá là 239.208.738.307,7108 đồng. Liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức An - Công ty TNHH Xây dựng Thủy lợi Mạnh Hùng - Công ty TNHH Đầu tư phát triển 189 có thư giảm giá 7%, giá dự thầu sau giảm giá là 256.066.630.229,1671 đồng.

Trong 3 nhà thầu không có thư giảm giá có nhà thầu chào giá khá thấp. Cụ thể,  Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Hải Sơn chào giá 278.686.868.000,1515 đồng. Liên danh Công ty CP Xây dựng Minh Anh - Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 10 có giá dự thầu là 218.615.668,628,0768 đồng, thấp hơn giá gói thầu 62 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương - Công ty CP Xây lắp thủy lợi Hưng Yên chào giá 253.355.969.764,7635 đồng.

Về kinh nghiệm và lịch sử trúng thầu các gói thầu cùng lĩnh vực, theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, trong số 8 nhà thầu nêu trên, có một số đơn vị thường xuyên trúng thầu trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều. Có thể kể đến như: Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, Công ty CP Xây dựng đê kè và Phát triển nông thôn Hải Dương, Công ty CP Xây lắp thủy lợi Hưng Yên…

Gói thầu DT-CW-01 đã được báo cáo thẩm định HSMT ngày 7/5/2020 và phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngân hàng Thế giới có thư không phản đối HSMT này và trong suốt quá trình phát hành không có kiến nghị của nhà thầu.

Chuyên đề