(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (bên mời thầu) vừa tiến hành mở thầu qua mạng Gói thầu số 1 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Văn hóa huyện Đông Anh. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Công ty CP Môi trường đô thị CTTC - Công ty CP Cơ điện và công nghệ EMC - Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long.
Dự án Xây dựng nhà văn hóa huyện Đông Anh do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện - ảnh internet

Dự án Xây dựng nhà văn hóa huyện Đông Anh do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thực hiện - ảnh internet

Gói thầu số 1 có giá 109,265 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước; được đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, bảo đảm dự thầu 3 tỷ đồng.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật Gói thầu số 1 tối ngày 27/7/2021, thời gian thực hiện hợp đồng theo đề xuất của Liên danh nhà thầu là 210 ngày, hiệu lực của bảo đảm dự thầu 150 ngày, hiệu lực của hồ sơ đề xuất kỹ thuật là 120 ngày.

Quá trình tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu cho thấy, cả 4 thành viên thuộc liên danh nhà thầu trên đều đã trúng nhiều gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh mời thầu.

Cụ thể, trong vòng 4 năm trở lại đây, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã được công bố trúng 3 gói thầu tại bên mời thầu này. Tháng 11/2019, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội - Công ty TNHH MSG Việt Nam - Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh trúng Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng nhà văn hóa huyện Đông Anh (giá trúng thầu 355,576 tỷ đồng). Tháng 7/2019, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Tư vấn ứng dụng công nghệ mới - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trúng Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Đông Hội (giá trúng thầu 91,511 tỷ đồng). Tháng 12/2017, Liên danh Tổng công ty 319 Bộ Quốc Phòng - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trúng Gói thầu xây lắp số 1 thuộc Dự án Xây dựng trường trung học cơ sở Dục Tú (giá trúng thầu 104,097 tỷ đồng).

Trong vòng hơn 2 năm trở lại đây, Công ty CP Môi trường đô thị CTTC được công bố trúng 22 gói thầu thì có tới 21 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh mời thầu, đa số các gói thầu này có quy mô nhỏ.

Còn trong vòng 1 năm nay, Công ty CP Cơ điện và công nghệ EMC được công bố trúng 2 gói thầu (thành viên liên danh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh mời thầu gồm: Gói thầu số 4 Giám sát thi công xây dựng thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Đông Trù (giá trúng thầu 0,588 tỷ đồng) và Gói thầu số 01 Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng trường mầm non Dục Tú (giai đoạn 2, giá trúng thầu 51,265 tỷ đồng).

Trong vòng 4 năm trở lại đây, Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Thăng Long được công bố trúng 7 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh mời thầu, trong đó có 5 gói thầu quy mô lớn và 2 gói thầu quy mô nhỏ.