(BĐT) - Gói thầu Đo đạc bản đồ địa chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận (GCN) thuộc Dự án Đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu vực chưa được đo đạc trên địa bàn huyện Phú Thiện (Gia Lai) vừa được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Thiện (bên mời thầu - BMT) công khai kết quả lựa chọn nhà thầu.
Khi đánh giá HSDT, nếu thấy hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp có dấu hiệu không trung thực, bên mời thầu cần liên hệ chủ đầu tư cũ để xác minh thông tin. Ảnh: Phú An

Khi đánh giá HSDT, nếu thấy hợp đồng tương tự nhà thầu cung cấp có dấu hiệu không trung thực, bên mời thầu cần liên hệ chủ đầu tư cũ để xác minh thông tin. Ảnh: Phú An

Ngay khi kết quả được công bố đã vấp phải sự phản đối của một nhà thầu bị loại với lý do hồ sơ dự thầu (HSDT) có dấu hiệu không trung thực.

Gói thầu được đấu thầu qua mạng, đơn vị tư vấn đấu thầu là Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Huy Hoàng (Tư vấn Huy Hoàng). Giá gói thầu là 1,6 tỷ đồng. Theo Biên bản mở thầu, có 4 nhà thầu nộp HSDT.

Trong văn bản phản ánh tới Báo Đấu thầu, Công ty CP Tư vấn Geopro (Nhà thầu Geopro) cho biết, trong quá trình đánh giá HSDT, BMT yêu cầu Nhà thầu làm rõ HSDT, trong đó có việc làm rõ về nhân sự của Nhà thầu đã từng đảm nhận các vị trí công việc, tham gia các hợp đồng tương tự trước đó.

Nhà thầu đã cung cấp tài liệu xác nhận lại 1 lần nữa của chủ đầu tư cũ đối với nhân sự của Nhà thầu đã từng đảm nhận vị trí công việc tương tự trong hợp đồng tương tự trước đó. Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá HSDT, Đơn vị tư vấn đánh giá, Nhà thầu đưa ra các tài liệu chứng minh trong nội dung trả lời làm rõ HSDT (đối với yêu cầu về nhân sự chủ chốt) hoàn toàn mới so với các tài liệu trong HSDT ban đầu. Điều này càng thể hiện rõ các tài liệu Nhà thầu cung cấp trong HSDT là không trung thực. Do Nhà thầu có hành vi cung cấp tài liệu không trung thực, nên các nội dung đánh giá về nhân sự có liên quan được đánh giá là “không đạt yêu cầu”.

Trong quá trình xác minh thông tin, Tư vấn Huy Hoàng đã xác nhận với Báo Đấu thầu rằng, 3 biên bản xác nhận mà Nhà thầu cung cấp cho Báo Đấu thầu có sự khác biệt, không giống các biên bản xác nhận trong HSDT của Nhà thầu.

Phản đối cách đánh giá này, Nhà thầu Geopro cho biết, Đơn vị tư vấn đã vu khống Nhà thầu không trung thực. Để chứng minh, Nhà thầu sẵn sàng cung cấp tài liệu gốc hợp pháp để BMT và các cơ quan chức năng thẩm định.

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Tư vấn Huy Hoàng cho biết, trong quá trình đánh giá HSDT, đơn vị nhận thấy Nhà thầu có dấu hiệu cung cấp tài liệu không trung thực đối với nội dung nhân sự. Cụ thể, tại 3 biên bản xác nhận nhân sự của chủ đầu tư cũ, Đơn vị tư vấn nhận thấy con dấu, chữ ký tươi, vị trí con dấu và chữ ký của Nhà thầu có sự giống nhau. Đơn vị tư vấn cho rằng, có dấu hiệu bất thường khi 3 biên bản khác nhau nhưng vị trí, khoảng cách giữa chữ ký, con dấu lại hoàn toàn trùng khớp; nếu là chữ ký tươi và đóng dấu thì khó có sự trùng khớp hoàn toàn như vậy. Do có nghi vấn về tính trung thực của tài liệu này, Đơn vị tư vấn đề nghị Nhà thầu làm rõ. Tuy nhiên, Nhà thầu lại gửi tới một xác nhận (tài liệu làm rõ) hoàn toàn mới so với tài liệu trong HSDT. Cụ thể là văn bản làm rõ được xác nhận chung trong 1 văn bản ngày 27/9/2021, trong khi 3 biên bản trong HSDT là ngày 25/4/2020.

Chuyên gia đấu thầu cho rằng, khi đánh giá HSDT, nếu chỉ căn cứ vào các dấu hiệu không trung thực mà nhận định Nhà thầu không trung thực thì sẽ thiếu sức thuyết phục. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư/BMT nên liên hệ để đề nghị bên thứ 3 (chủ đầu tư cũ) phối hợp, xác minh tính trung thực của tài liệu mà Nhà thầu cung cấp để khiến Nhà thầu tâm phục, khẩu phục. Về phía Nhà thầu, nếu thấy quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng thì có quyền kiến nghị theo quy định để bảo vệ uy tín, danh dự của mình.

Trong quá trình xác minh thông tin, Tư vấn Huy Hoàng đã xác nhận với Báo Đấu thầu rằng, 3 biên bản xác nhận mà Nhà thầu cung cấp cho Báo Đấu thầu có sự khác biệt, không giống các biên bản xác nhận trong HSDT của Nhà thầu. Cụ thể, 3 biên bản trong HSDT là văn bản gốc, trong khi các biên bản cung cấp cho Báo chỉ là bản công chứng. Về vị trí con dấu, chữ ký của Nhà thầu, chủ đầu tư, biên bản trong HSDT cũng không giống với biên bản nhà thầu cung cấp cho Báo Đấu thầu, đại diện của Tư vấn Huy Hoàng khẳng định.