Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera giám sát và lưu trữ hình ảnh

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Trang bị hệ thống camera giám sát cho IDC tại 142 Điện Biên Phủ

Bên mời thầu: Trung tâm VNPT-IT Khu vực 2 - Chi nhánh Công ty Công nghệ thông tin VNPT

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Bảng số 2, Mục B Yêu cầu kỹ thuật chi tiết thuộc Chương V của HSMT yêu cầu:

Bộ lưu trữ

Số khoang ổ cứng với thiết bị mở rộng:

Tối thiểu có số khoang ổ cứng ≥ 36

Bộ chuyển đổi chuẩn Mini Display port sang HDMI

Bộ chuyển đổi chuẩn mini Display port sang HDMI hỗ trợ 4k

Máy chủ VMS

Cổng vào ra mặt trước:

Tối thiểu có 4 x USB 3.2 Gen1 ports

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 12/4/2024, Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn có đơn kiến nghị hủy kết quả lựa chọn nhà thầu, đánh giá lại HSDT.

Trong đơn kiến nghị, Nhà thầu cho biết, qua tra soát, đối chiếu đặc tính kỹ thuật của các mã hàng hóa trúng thầu của Công ty CP Viễn thông VTC với các tiêu chuẩn quy định tại HSMT, có một số nội dung chưa đáp ứng. Cụ thể, về “bộ lưu trữ”, HSMT yêu cầu số khoang ổ cứng (ở đây được hiểu là ổ đĩa cứng HDD) > 36. Trong khi đó, Công ty CP Viễn thông VTC cung cấp thiết bị lưu trữ mã hiệu NAS RS3618xs (với đặc tính kỹ thuật có 12 HDD), thiết bị mở rộng cung cấp có mã hiệu RX1217 (cũng có 12 HDD). Như vậy, tổng số ổ đĩa cứng của các thiết bị là 24 HDD, không đạt tiêu chí kỹ thuật của HSMT.

Về thiết bị “bộ chuyển đổi chuẩn mini Display port sang HDMI hỗ trợ 4k”, danh mục trúng thầu thể hiện Công ty CP Viễn thông VTC đề xuất mã hiệu UCGreen 10460, đạt độ phân giải là full HD (1920×1080). Như vậy, khi sử dụng thiết bị UCGreen 10460, màn hình camera hiển thị chất lượng hình ảnh tương ứng với 2MP, không đáp ứng tiêu chuẩn 4k như yêu cầu của HSMT.

Tương tự, với “thiết bị máy chủ VMS”, sản phẩm Công ty CP Viễn thông VTC đề xuất cung cấp là máy chủ RS700-ERS4U của hãng Asus. Theo HSMT, cổng vào ra mặt trước của thiết bị này phải đáp ứng tối thiểu 4 x USB 3.2 Gen 1 port, trong khi máy chủ RS700-ERS4U chỉ có 2 x USB 3.2 Gen 1 port.

Với những sai sót trọng yếu nêu trên, Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn khẳng định, HSDT của Công ty CP Viễn thông VTC phải bị đánh giá không đạt.

Bên cạnh nội dung trên, Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn đề nghị Chủ đầu tư xem xét, đánh giá lại các nội dung chưa đáp ứng trong HSDT của Nhà thầu. Cụ thể, đối với việc cung cấp tài liệu hướng dẫn chạy thử, vận hành, đào tạo và chuyển giao công nghệ, Nhà thầu khẳng định, trong phần thuyết minh về hệ thống CCTV camera với thiết bị lưu trữ, Nhà thầu đã có hướng dẫn các bước cấu hình cho các hệ thống camera, đầu ghi hình, cấu hình cho đường truyền WAN, đây là phần chính trong việc chuyển giao công nghệ và hướng dẫn, đào tạo cho người sử dụng. Vì vậy, việc Nhà thầu bị đánh giá chưa cung cấp các tài liệu này là không thỏa đáng.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Sau khi xem xét nội dung kiến nghị, Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong đấu thầu thuộc Trung tâm VNPT-IT Khu vực 2 ra Báo cáo kết luận: Do HSMT không quy định nhà thầu tham dự bắt buộc phải cung cấp catalogue, hoặc tài liệu đặc tả kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị chính do nhà sản xuất hoặc đại lý cấp I phát hành, nên HSDT của Nhà thầu Công ty CP Viễn thông VTC không nộp các tài liệu kỹ thuật này, mà chỉ đề xuất bảng tuyên bố đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật. Do đó, Hội đồng kiến nghị Tổ chuyên gia tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác nhận lại các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị nêu trên. Về việc xem xét lại HSDT của Công ty CP Công nghệ tự động Tầm Nhìn, Hội đồng không chấp nhận do cho rằng đã đủ cơ sở đánh giá Nhà thầu không đạt kỹ thuật. Báo cáo đánh giá HSDT (lần 2) cho thấy, cả 2 nhà thầu đều không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT. Gói thầu bị hủy và sẽ được đấu thầu lại theo quy định.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 26/4/2024, Trung tâm VNPT-IT Khu vực 2 có văn bản huỷ kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống Camera giám sát và lưu trữ hình ảnh thuộc Dự án Trang bị hệ thống camera giám sát cho IDC tại 142 Điện Biên Phủ với lý do tất cả HSDT đều không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của HSMT.

Trước đó, theo Văn bản số 24/QĐ-VNPT-IT2 ngày 9/4/2024 của Trung tâm VNPT-IT Khu vực 2, nhà thầu trúng thầu Gói thầu nêu trên là Công ty CP Viễn thông VTC.

Chuyên đề