(BĐT) - Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giới thiệu tái cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Lê Tiên

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: Lê Tiên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến được giới thiệu tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV vào chiều ngày 12/3/2021.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV là ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Giới thiệu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV ảnh 1
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu tái cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Kết quả 100% số cử tri dự Hội nghị tán thành giới thiệu ông Nguyễn Chí Dũng tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV.