Khối lượng giao dịch bình quân tháng 9 chỉ đạt 56.674 hợp đồng/phiên, giảm 26,7% so với tháng 8.
Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh. Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh. Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 9/2019, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh giảm mạnh so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân tháng 9 chỉ đạt 56.674 hợp đồng/phiên, giảm 26,7% so với tháng 8. Trong tháng 9, có 1 mã sản phẩm là VN30F1909 đáo hạn ngày 19/9/2019 và Sở GDCK Hà Nội đã niêm yết bổ sung sản phẩm thay thế là VN30F1911 vào ngày 20/9/2019. Tại thời điểm cuối tháng 9 có 4 mã hợp đồng được giao dịch là VN30F1910, VN30F1911, VN30F1912 và VN30F2003. HNX cho biết, dù khối lượng giao dịch giảm mạnh song khối lượng mở (OI) toàn thị trường lại tăng 12,29% so với tháng trước, đạt 19.849 hợp đồng vào ngày giao dịch cuối cùng của tháng 9; trong đó, phiên giao dịch ngày 12/9/2019 có khối lượng OI cao nhất đạt 22.998 hợp đồng. Cũng theo HNX, tại ngày 30/9, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 83.981 tài khoản, tăng 3,03% so với tháng trước. Đối với sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, khối lượng giao dịch trong tháng 9 giảm mạnh so với tháng trước. Trong tháng 9, chỉ có 42 hợp đồng được giao dịch, bằng 36,5% so với tháng trước. Khối lượng OI cuối tháng 9 là 10 hợp đồng, bằng 7,14% so với cuối kỳ trước đó. Bên cạnh đó, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này giảm so với tháng trước, chiếm 89,03% khối lượng giao dịch toàn thị trường. Ngược lại, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 10,35%, trong đó tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán chỉ chiếm một phần nhỏ (1,48%), phần còn lại là của các tổ chức khác. Đây cũng là tỉ trọng lớn nhất kể từ thời điểm khai trương thị trường cho thấy cơ cấu nhà đầu tư đang có sự chuyển dịch. Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 9 giảm 2,4% so với tháng trước, đạt 14.142 hợp đồng, chiếm 0,62% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Các giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm đều được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức là các ngân hàng và công ty chứng khoán. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán chỉ chiếm 2,38% trên tổng khối lượng giao dịch sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ toàn thị trường./.

Theo Bnews