(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, một số phí, lệ phí trong lĩnh vực này được giảm 50% so với quy định hiện hành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thực hiện nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí hiện hành.

Về mức thu, nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở, chủ đầu tư các dự án nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

Về mức thu, nộp phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, chủ đầu tư các dự án là người nộp phí bằng 50% mức phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020.