Thủ tướng Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Bạch Thị Hương Thủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình về việc cấp vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp đường 12B (Quốc lộ) đi qua tỉnh Hòa Bình.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ trả lời: Căn cứ Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 3938/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2008 phê duyệt đầu tư Dự án Đường 12B (đoạn Km18+00 – Km47+300) với tổng mức đầu tư là 151,082 tỷ đồng, trong đó vốn trái phiếu Chính phủ là 149,982 tỷ đồng. Đến hết giai đoạn 2012-2015, Dự án đã được bố trí cơ bản đủ vốn trái phiếu Chính phủ để thực hiện theo tổng mức đầu tư được duyệt (thiếu 4,182 tỷ đồng). Theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, dự án không được Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và đưa ra khỏi danh mục vốn trái phiếu Chính phủ do có nhu cầu còn lại dưới 2% tổng mức đầu tư (Phụ lục 9 Nghị quyết 726/NQ-UBTVQH13).

Do giá cả, thể chế chính sách và công tác giải phóng mặt bằng có nhiều thay đổi, theo đề nghị của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép điều chỉnh Dự án (văn bản số 3270/VPCP-KTN ngày 11/5/2015). Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 960/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2016 phê duyệt điều chỉnh Dự án với tổng mức đầu tư là 229,798 tỷ đồng.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thừa ủy quyền của Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016 (Tờ trình số 535/TTr-CP ngày 13/11/2017); trong đó đã rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016 của các dự án trên phạm vi cả nước đến nay đã hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng để bổ sung 82,898 tỷ đồng cho Dự án để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và khối lượng hoàn thành theo tổng mức đầu tư đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh.

Sau khi Ủy ban thường vụ Quốc hội có ý kiến, Chính phủ sẽ triển khai theo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Theo VGP