(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm.
Bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2019, cả 4 vùng kinh tế trọng điểm đóng góp 72,95% vào tốc độ tăng bình quân GDP của toàn bộ nền kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2019, cả 4 vùng kinh tế trọng điểm đóng góp 72,95% vào tốc độ tăng bình quân GDP của toàn bộ nền kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Theo Tờ trình, thời gian qua, các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) đã có sự tăng trưởng cao, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của cả nước. Trong giai đoạn 2011 - 2019, GRDP của 4 vùng kinh tế trọng điểm bình quân mỗi năm tăng 7,25%. Bình quân hàng năm giai đoạn 2011 - 2019, cả 4 vùng KTTĐ đóng góp 72,95% vào tốc độ tăng bình quân GDP của toàn bộ nền kinh tế. Quy mô kinh tế của các vùng KTTĐ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong quy mô GDP cả nước.

Mặc dù vậy, các vùng KTTĐ chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế sẵn có, để thực sự “mở khóa” các cơ hội phát triển. Không những vậy, các vùng này còn đang đối mặt nhiều thách thức như tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, huy động nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng còn hạn chế nhất là hạ tầng giao thông; cơ chế điều phối vùng chưa thực sự hiệu quả;… Ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng lớn.

Để khắc phục những hạn chế, hồi phục nhanh và tạo đà tăng trưởng của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, việc Chính phủ ban hành Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong vùng KTTĐ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với nỗ lực, quyết tâm cao nhất vượt qua khó khăn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, đổi mới, sáng tạo để cộng hưởng sự phát triển của vùng vì sự phát triển chung của đất nước là cần thiết.