(BĐT) -  Tỷ lệ giải ngân vốn đã giao cho Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành hiện ở mức rất thấp và khả năng khó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.
Khả năng khó hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch

Khả năng khó hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch

Bộ KH&ĐT cho biết, Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016 - 2020 là 18.500 tỷ đồng và được bố trí vốn lũy kế từ 2018 - 2020 là 18.195,035 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt các Sở ban ngành tích cực triển khai, thúc đẩy giải ngân. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2020, Dự án giải ngân là 1.376,187 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 2.513,655 tỷ đồng, đạt 13,82% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, một số khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án là do hình thể thửa đất giữa hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng có thay đổi nên diện tích thửa đất sau khi đo đạc tăng hoặc giảm; một số trường hợp không chỉ được ranh đất đang sử dụng nên đơn vị đo đạc chưa đủ cơ sở xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất...; còn nhiều thửa đất không có thông tin tên chủ sử dụng, hoặc có tên nhưng không ghi địa chỉ... Tỉnh Đồng Nai khẳng định, từ nay đến cuối năm 2020, Tỉnh sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất khu vực ưu tiên 1.810 ha; tiếp tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường khu vực còn lại trong năm 2020, bàn giao mặt bằng trong Quý II năm 2021.

Đầu tháng 8/2020, Văn phòng Chính phủ cũng đã thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với tỉnh Đồng Nai. Theo đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai phải giải ngân tối đa số vốn đầu tư công đã giao. Trước hết làm tốt công tác tái định cư cho người dân, đền bù giải phóng mặt bằng để hoàn thành bàn giao 1.800 ha mặt bằng trước kỳ họp Quốc hội tháng 10/2020.

Tuy nhiên, với tiến độ thực tế đến nay, Bộ KH&ĐT lo ngại khả năng khó hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 1.810 ha đất trong năm 2020, giải ngân hết kế hoạch vốn đã giao và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của Dự án trước năm 2021 theo quy định tại Nghị quyết số 53/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội.