Giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia chậm do nhiều nguyên nhân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, toàn bộ 52/52 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay giải ngân mới đạt 17% kế hoạch.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 diễn ra ngày 1/12/2022, tính đến hết tháng 11 năm 2022, các bộ, cơ quan trung ương đã ban hành 69 văn bản quy định cơ chế quản lý, hướng dẫn thực hiện 3 CTMTQG. Đến thời điểm hiện tại còn 3 văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung, dự án thành phần thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc chưa hoàn thành theo quy định tại Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 4/11/2022.

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, ước đến 30/11/2022, giải ngân vốn đầu tư nguồn NSTW năm 2022 khoảng 4.119,202 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch. Hiện tại chưa tổng hợp được số liệu giải ngân kinh phí sự nghiệp năm 2022 và dự kiến đến hết 31/12/2022 không thể hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn NSTW năm 2022 của 3 CTMTQG.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, nguyên nhân chủ yếu là do đến hết tháng 5/2022 mới hoàn thành việc giao kế hoạch vốn năm 2022 của 3 CTMTQG; tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG theo thẩm quyền của một số bộ, cơ quan Trung ương còn chậm, các địa phương gặp lúng túng trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, năm 2022 là năm đầu triển khai các CTMTQG sau khi có các Nghị quyết của Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư các CTMTQG, vì thế các địa phương cần thời gian hoàn thành hệ thống văn bản quản lý, tổ chức thực hiện theo phân cấp; công tác chuẩn bị kế hoạch tại đa số các địa phương chưa được chú trọng thực hiện ngay từ đầu năm kế hoạch.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ chỉ đạo khẩn trương rà soát vướng mắc, trùng chéo trong hệ thống các văn bản đã được Trung ương ban hành, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai. Cụ thể Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các vướng mắc của các địa phương để kịp thời, hướng dẫn chi tiết hơn trong triển khai các nội dung, dự án thành phần của Chương trình theo yêu cầu tại Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 6/10/2022. Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện một số dự án, tiểu dự án của CTMTQG phát triển kinh tế 0 xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn NSNN; đồng thời, chủ động rà soát, báo cáo khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện hiện các CTMTQG và đề xuất giải pháp cụ thể giải quyết những bất cập.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư