(BĐT) - Tổ chuyên gia đang lập hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu thuê đường truyền kết nối mạng trong thời gian 5 năm, dự toán kinh phí thuê đường truyền mỗi năm là 1,5 tỷ đồng. Tổ chuyên gia dự định quy định nhà thầu phải có một số hợp đồng tương tự với quy mô bằng 70% kinh phí thuê đường truyền trong 5 năm.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hỏi:

Trong trường hợp này, việc đưa ra yêu cầu về quy mô hợp đồng tương tự có phù hợp hay không?

Trả lời:

Gói thầu thuê đường truyền kết nối mạng được coi là gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định tại Khoản 9 Điều 4 Luật Đấu thầu. Do vậy, việc lập HSMT thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo hướng dẫn tại Mục 2 Chương III Mẫu HSMT dịch vụ phi tư vấn ban hành kèm thông tư nêu trên, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn có tính chất công việc lặp lại theo chu kỳ qua các năm dẫn đến thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài thì quy mô hợp đồng tương tự được xác định bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của phần công việc tính theo 1 chu kỳ (01 năm) mà không tính theo tổng giá trị gói thầu qua các năm.

Như vậy, đối với gói thầu thuê đường truyền theo chu kỳ 5 năm, giá trị mỗi năm 1,5 tỷ đồng thì quy mô hợp đồng tương tự được xác định bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của phần công việc trong 1 năm (70% của 1,5 tỷ đồng) mà không tính theo mức 70% kinh phí thuê đường truyền trong cả 5 năm như cách hiểu của tổ chuyên gia nêu trên.

Trên thực tế, có nhiều gói thầu dịch vụ phi tư vấn (như thuê đường truyền, vệ sinh môi trường…) có thời gian thực hiện hợp đồng kéo dài, công việc lặp lại theo các năm, trong đó bên mời thầu chỉ đấu thầu 1 lần và hai bên ký hợp đồng thực hiện trong nhiều năm. Trong những trường hợp này, do tính chất lặp lại của công việc qua các năm, nhà thầu thực hiện tốt công việc trong năm nay thì cũng có khả năng thực hiện tốt công việc trong năm khác nên việc lấy giá trị hợp đồng 1 chu kỳ làm căn cứ để xây dựng HSMT như hướng dẫn nói trên là phù hợp, mở ra nhiều cơ hội hơn cho các nhà thầu cũng như đem đến nhiều lựa chọn hơn cho bên mời thầu.