Gia Lai điều chỉnh hợp đồng 2 gói thầu mua thuốc tập trung hơn 864 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định điều chỉnh loại hợp đồng theo đơn giá cố định thay thế loại hợp đồng trọn gói đã phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung của Tỉnh giai đoạn 2023 - 2024.

Trước đó, trong quý III/2022, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã tổ chức đấu thầu rộng rãi 2 gói thầu mua thuốc lớn với tổng giá trị 864,75 tỷ đồng gồm: Gói thầu thuốc generic (giá gói thầu 773,447 tỷ đồng); Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (giá gói thầu 91,302 tỷ đồng).

2 gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, hình thức hợp đồng được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt là trọn gói. Đến nay, 2 gói thầu này vẫn chưa được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư