Gia Lai đầu tư dự án hiện đại hóa thủy lợi 440 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Gia Lai, vay vốn ADB vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 440 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, cơ quan chủ quản Dự án là UBND tỉnh Gia Lai. Dự án gồm 2 hợp phần. Hợp phần 1 nâng cấp cơ sở hạ tầng tưới tiêu hiện đại thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó sẽ hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa, thị xã Ayun Pa và hiện đại hóa hệ thống thủy lợi Ia M’Lah, huyện Krông Pa. Hợp phần 2 là Áp dụng các biện pháp quản lý nước nội đồng.

Đây là dự án nhóm B, tổng vốn đầu tư 18,999 triệu USD, tương đương 440,036 tỷ đồng. Thời gian thực hiện Dự án từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2026.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Gia Lai thực hiện thủ tục bổ sung danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm giai đoạn 2021 - 2025 cho Dự án theo quy định và chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn đối ứng, bảo đảm thực hiện Dự án hiệu quả, đúng tiến độ, theo quy định hiện hành.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư