(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (Bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Gia Lai với tổng mức đầu tư quy đổi là 127,63 tỷ đồng (trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới là 121,103 tỷ đồng; vốn đối ứng trong nước là 6,527 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, 4 gói thầu này sẽ được lựa chọn nhà thầu trong quý III/2020; thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày; phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.

4 gói thầu gồm: Gói thầu C1-GL-W1 Sửa chữa nâng cao an toàn các hồ chứa: Ia Ring, Ayun Hạ, Ea dreh (giá gói thầu 18,822 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu C1-GL-W2 Sửa chữa nâng cao an toàn các hồ chứa: Ia Năng, Làng Me, Buôn Lưới, Plei Tô Kôn, Hà Tam (giá gói thầu 34,964 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu C1-GL-W3 Xử lý mối, sửa chữa cống (giá gói thầu 5,035 tỷ đồng, đấu thầu rộng rãi qua mạng); Gói thầu C1-GL-CS6 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 1,327 tỷ đồng; tuyển chọn dựa trên năng lực (CQS) D33, trong nước, không sơ tuyển, không qua mạng).