Gia Lai: Chuẩn bị thủ tục trình Thủ tướng thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf Đăk Đoa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 11/4, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản phân công các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các nội dung về việc trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân Golf Đăk Đoa (huyện Đăk Đoa).
Tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đăk Đoa
Tỉnh Gia Lai đang hoàn thiện các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư Dự án Sân golf Đăk Đoa

Theo đó, trước ngày 20/4, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai hoàn thành hồ sơ đề xuất việc huỷ kết quả đấu thầu tại Dự án Sân golf Đăk Đoa; Sở Tài chính Tỉnh hoàn thành hồ sơ huỷ kết quả đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất tại Dự án.

Cũng trong tháng 4/2023, các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Đăk Đoa phối hợp kiểm tra, rà soát các trình tự, thủ tục đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại các dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất UBND Tỉnh, báo cáo Ban thường vụ Tỉnh uỷ, và làm việc với các bộ liên quan về việc trình Thủ tướng Chính phủ thu hồi chủ trương đầu tư đối với Dự án Sân golf Đăk Đoa.

Chuyên đề