(BĐT) - Theo kế hoạch, tháng 5/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai sẽ đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn kiểm toán thuộc Dự án Đường từ thị trấn Đak Đoa đi xã Ia Băng. Dự án này sử dụng vốn ngân sách tỉnh Gia Lai, bao gồm 10 gói thầu.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của Dự án đã được công bố, nhà thầu trúng thầu Gói thầu Xây lắp công trình là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên và Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hà Mỹ Hưng với giá trúng thầu hơn 72 tỷ đồng; nhà thầu trúng thầu Gói thầu Tư vấn giám sát xây dựng công trình là Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Quang Anh với giá trúng thầu hơn 1,2 tỷ đồng.