(BĐT) - Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2314/BCT-XNK ngày 26/4/2021 thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) chậm nhất là ngày 20/5/2021.

Trước đó, ngày 10/3, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1271/BCT-XNK về việc xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020, thực hiện theo Quyết định số 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Theo quy định tại Văn bản số 1271/BCT-XNK, các cơ quan, tổ chức xét chọn gửi kết quả về Bộ Công Thương chậm nhất là ngày 20/4/2021, sau thời hạn này kết quả xét chọn gửi về Bộ Công Thương được coi là không hợp lệ.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số cơ quan, tổ chức xét chọn, việc xác minh hoàn thành nghĩa vụ về thuế, hải quan và môi trường để hoàn thiện hồ sơ của doanh nghiệp liên quan đến nhiều cơ quan hữu quan, dẫn tới không đáp ứng về thời gian xét chọn theo quy định.

Do vậy, để công tác xét chọn đảm bảo chất lượng, đúng quy định và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia đầy đủ chương trình “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2314/BCT-XNK ngày 26/4/2021, theo đó thông báo lùi thời hạn gửi kết quả xét chọn về Bộ Công Thương (thông qua Cục Xuất nhập khẩu) chậm nhất là ngày 20/5/2021.