(BĐT) - Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 11/2021 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về đề nghị xây dựng 6 dự án luật, gồm: Luật Bảo hiểm y tế - BHYT (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội – BHXH (sửa đổi), Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 11/2021 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về đề nghị xây dựng 6 dự án luật

Tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 11/2021 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về đề nghị xây dựng 6 dự án luật

Tại Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần dành ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để phục vụ 3 khâu đột phá chiến lược, trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, quán triệt yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường công khai, minh bạch, khắc phục được các hạn chế, bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đối với đề nghị xây dựng Luật BHYT (sửa đổi), Thủ tướng nêu rõ, đây là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội rất quan tâm tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Thủ tướng yêu cầu phân tích kỹ thêm tác động của các chính sách trên cơ sở bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân gắn với bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển tốt hơn, lành mạnh hơn. Cùng với đó, cần đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý, chuyển đổi số, tăng cường kiểm tra, giám sát, phân cấp, phân quyền, bảo đảm công khai, minh bạch.

Thủ tướng yêu cầu quán triệt, bám sát các quan điểm mới về an sinh xã hội trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 20 của Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới, nhất là bảo đảm nguyên tắc đóng – hưởng, nguyên tắc chia sẻ rủi ro, tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; huy động hệ thống y tế tư nhân tham gia khám chữa bệnh cho người dân…

Về đề nghị xây dựng Luật BHXH (sửa đổi), Thủ tướng yêu cầu tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 93 năm 2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH 1 lần đối với người lao động; quán triệt, bám sát các quan điểm mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 28 của Trung ương khoá XII về cải cách chính sách BHXH; phân tích kỹ tác động chính sách, nhất là với đối tượng điều chỉnh để cụ thể hóa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chính sách bảo đảm phù hợp tình hình thực tiễn.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về thực hiện chính sách BHXH và BHYT, trong đó nhấn mạnh tới việc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH.

Báo cáo về quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, tiến tới BHYT toàn dân trong 2 năm 2019-2020, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, tính đến 31/12/2020, số người tham gia BHYT là 87,96 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 90,85% dân số (vượt 10,85% chỉ tiêu được giao). Trong đó, ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng cho hơn 51 triệu người, chiếm 58%. Tổng số chi do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng năm 2020 là 39.953 tỷ đồng, bằng 37% tổng số thu tiền đóng BHYT.

Về một số nội dung cần quan tâm về chính sách BHYT hiện nay, Ủy ban Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh đến giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, nhất là tăng độ bao phủ BHYT đối với nhóm đối tượng theo hộ gia đình; trách nhiệm của Trung ương và địa phương trong việc bảo đảm năng lực y tế tuyến cơ sở; giải pháp để sớm hoàn thành đầu tư nâng cấp trạm y tế xã. Đồng thời, cần nhận diện những khó khăn, thách thức đối với cơ sở y tế công lập khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế; cũng như những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong công tác khám bệnh, chữa bệnh BHYT, trong đó có khám chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19…