(BĐT) - Bộ Công an vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu vải may trang phục cảnh sát màu mạ non và Vải may trang phục các lực lượng khác thuộc nguồn kinh phí thường xuyên năm 2020 với tổng giá dự toán là 222,863 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Cục Trang bị và Kho vận - Bộ Công an (Bên mời thầu) sẽ mua sắm trực tiếp 2 gói thầu trên. Trong đó, Gói thầu Vải may trang phục cảnh sát màu mạ non có giá 131,679 tỷ đồng sẽ mua 4 loại vải; Gói thầu Vải may trang phục các lực lượng khác có giá 91,183 tỷ đồng sẽ mua 3 loại vải.