(BĐT) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, tháng 10/2021 đã có thêm 129.564 tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới, tăng gần 13% so với tháng 9/2021.

Như vậy sau xu hướng tụt giảm nhẹ số tài khoản cá nhân trong nước trong 2 tháng trước đó, số lượng nhà đầu tư này đã phục hồi trở lại. Số lượng tài khoản mới trong tháng 10/2021 chỉ đứng sau con số kỷ lục 140.054 tài khoản của tháng 6/2021.

Lũy kế 10 tháng, số lượng tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 1.085.645 tài khoản, gấp 2,8 lần số tài khoản mở mới của cả năm 2020. Thậm chí, con số 10 tháng này còn cao hơn cả lũy kế 4 năm liên tiếp từ 2017 - 2020 (với 1.028.321 tài khoản).

Cũng trong tháng 10/2021, số tài khoản của nhà đầu tư cá nhân nước ngoài tăng vọt lên 371 tài khoản, cao nhất kể từ tháng 5. Số tài khoản của tổ chức nước ngoài cũng chỉ tăng thêm 30 tài khoản.