Gần 115 nghìn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 9

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới trong tháng 9/2021 là 114.962 tài khoản, giảm 5.803 tài khoản so với tháng 8/2021.

Trong tháng 9/2021, nhà đầu tư trong nước mở mới là 114.810 tài khoản, giảm gần 6.000 tài khoản so với tháng trước. Nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới là 114.713 tài khoản và 97 tài khoản đến từ nhà đầu tư tổ chức.

Số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán mở mới của khối ngoại tiếp tục giảm về mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Mặc dù tổ chức nước ngoài mở thêm 31 tài khoản trong tháng 9 và là tháng ghi nhận mức cao thứ hai trong năm 2021 (tăng gần gấp đôi so với 17 tài khoản trong tháng 8), nhưng cá nhân nước ngoài chỉ mở mới 121 tài khoản trong tháng 9. Tới thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 3,73 triệu tài khoản chứng khoán.

Chuyên đề