GAET trúng 2 gói thầu mua vải sợi hơn 107 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Cơ khí 17 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc Dự án Cung cấp vật tư phục vụ nhiệm vụ sản xuất trang bị kỹ thuật bằng nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu năm 2023 bổ sung với tổng giá trúng thầu là 107,729 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng 2 gói thầu trên là Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng (GAET). Giá trúng thầu tại Gói thầu số 2 Mua sắm tấm vải sợi Polyethylene cao phân tử là 48,959 tỷ đồng (giá gói thầu là 43,023 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Giá trúng thầu tại Gói thầu số 3 Mua sắm vải sợi Kevlar (XDS002), (Tensylon 40A) là 58,77 tỷ đồng (giá gói thầu là 51,478 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói.

Hai gói thầu trên được đấu thầu rộng rãi qua mạng, đóng thầu ngày 10/4/2024, GAET là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Chuyên đề