(BĐT) - Năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 66,170 tỷ kWh, tăng 9,62% so với thực hiện năm 2017; tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu đạt 4,35%; chỉ số tiếp cận điện năng tối thiểu xếp hạng 60/190 quốc gia, nền kinh tế.
EVN SPC nỗ lực trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng

EVN SPC nỗ lực trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng

Bên cạnh đó, giá bán điện bình quân thực hiện > 1.670 đồng/kWh; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI)  880 phút;  tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI)  5,92 lần; tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI)  2,0 lần; chỉ tiêu về mức độ hài lòng của khách hàng  8,05 điểm; năng suất lao động sản xuất kinh doanh điện tăng 8 - 10% so với năm 2017.

Đây là các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 989/CT- EVN ngày 28/2/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) cũng như Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC ngày 12/3/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) về công tác KD&DVKH năm 2018.

Các ban, đơn vị của Tổng công ty đã và đang tập trung mọi nỗ lực bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình huống bất lợi trong cung cấp điện. Xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các phụ tải lớn, phụ tải quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

Các công trình mới đưa vào sử dụng và sau sửa chữa lớn/cải tạo/nâng cấp không được để xảy ra sự cố và tuyệt đối không được cắt điện để thực hiện các công tác định kỳ trong vòng 3 năm.

Các công ty điện lực chủ động tham gia đề xuất việc xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch để bảo đảm việc đầu tư phát triển lưới điện hiệu quả và đáp ứng được nhu cầu phát triển của phụ tải. Thay đổi mạnh mẽ tư duy người đứng đầu đơn vị và người lao động, xác định chuyển từ cung ứng dịch vụ điện sang phục vụ khách hàng một cách văn minh, vì khách hàng và vì doanh nghiệp; toàn bộ các hoạt động từ đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật, vận hành... đều ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp điện (độ tin cậy, tần số, điện áp...), chất lượng dịch vụ khách hàng và sự hài lòng của khách hàng; lựa chọn các chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đạt ngang bằng các nước ASEAN 4.

Đối với việc ứng dụng công nghệ vào công tác KD&DVKH, EVN SPC nỗ lực trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng. Áp dụng thống nhất phần mềm EVNHES, khai thác hiệu quả hệ thống MDMS, hoàn thành triển khai CMIS 3.0. Kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung và thông suốt giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng với các tổng công ty, công ty điện lực, bảo đảm thông tin chính xác và kịp thời.

Tổng công ty đang nghiên cứu các giải pháp để thúc đẩy triển khai năng lượng mặt trời áp mái; các giải pháp tiết kiệm điện có thể xác định được lượng điện năng tiết kiệm, chú trọng các giải pháp tiết kiệm điện trong nuôi tôm, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các khách hàng công nghiệp.

Lãnh đạo EVN SPC luôn theo dõi sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, thường xuyên triệu tập phiên họp rà soát tình hình triển khai Chỉ thị số 1527/CT-EVN SPC. Tại phiên họp này, các ban báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra kế hoạch hoàn thành; dẫn chứng cụ thể số liệu, văn bản đã ban hành; cập nhật những bổ sung, điều chỉnh. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Tổng công ty nhận xét, đánh giá và tháo gỡ những khó khăn, tồn tại để các ban và đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Các ban đã thiết lập thư mục điện tử để nắm bắt tình hình thực hiện các chỉ tiêu, ghi nhận và chia sẻ thông tin chung phục vụ quản lý điều hành (cơ sở pháp lý, văn bản chỉ đạo, kết quả thực hiện...), bảo đảm tập hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu liên quan để cung cấp khi có yêu cầu của lãnh đạo Tổng công ty hoặc các đoàn kiểm tra.