(BĐT) - Sáng 15/3/2018 tại Hà Nội đã diễn “Lễ công bố Sách Trắng và triển vọng Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam”. Sự kiện năm nay được tổ chức với chủ đề “Kỳ vọng EVFTA 2018: 30 năm FDI, 20 năm thành lập EuroCham, 10 năm ra mắt Sách Trắng”.
EuroCham công bố Sách Trắng và triển vọng Hiệp định thương mại tự do châu Âu – Việt Nam

Phát biểu tại Lễ công bố Sách Trắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết, Việt Nam thực sự là một đất nước cởi mở, tràn đầy cơ hội đầu tư và Việt Nam luôn “giang tay” chào đón các nhà đầu tư. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã thu được rất nhiều lợi ích từ sự lớn mạnh của EuroCham, đó là những lợi ích có thể cân, đong, đo, đếm được như tăng trưởng GDP, việc làm, số lượng các nhà quản lý cao cấp được đào tạo… Bên cạnh đó là những lợi ích tuy vô hình nhưng rất lớn, là sự tạo lập một môi trường, thể chế ngày càng gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng tin tưởng nhiều đề xuất trong Sách Trắng đã được lưu ý tới trong quá trình đàm phán Hiệp định EVFTA. Tuy còn một vài vấn đề kỹ thuật cần trao đổi thêm trong hoàn thiện Hiệp định, nhưng Phó Thủ tướng cho rằng, với thiện chí và quyết tâm từ hai phía, những vấn đề này sẽ được giải quyết xong trước mùa hè, để tiến tới chính thức ký kết Hiệp định và khởi động tiến trình phê chuẩn trong năm nay.

Sách Trắng năm 2018 tập hợp những quan điểm và góc nhìn của các công ty thành viên EuroCham hiện đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, thể hiện nguyện vọng của các doanh nghiệp châu Âu trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển những khuôn mẫu pháp lý, đóng góp vào việc xây dựng một môi trường kinh doanh thịnh vượng ở Việt Nam, vì lợi ích của tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư và xã hội. Sách trắng 2018 tập trung lên kế hoạch cải thiện thị trường và hướng tới phát triển năng lượng sạch, làm rõ hơn quyền lợi, luật pháp dành cho người lao động nước ngoài, tại điều kiện cho đăng ký và thi hành luật sở hữu trí tuệ, bảo đảm công bằng trong quá trình mua bán,... Đồng thời, Sách trắng cũng đề cập tới các vấn đề cụ thể của từng ngành như giảm gánh nặng thuế với rượu, tư vấn- đo lường độ an toàn các thiết bị trong nhóm ngành ô tô,...

Bên cạnh những vấn đề về thương mại, đầu tư và đề xuất mà cộng đồng các doanh nghiệp châu Âu muốn gửi gắm tới Chính phủ Việt Nam, thì Lễ công bố Sách Trăng năm nay cũng là dịp để các đơn vị có liên quan ngồi lại thảo luận về Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA), hứa hẹn sẽ có hiệu lực trong năm nay.